Truyện Teen

Báu Vật

Chương 25
Trợ Thủ Nhỏ Của Hàn Lão Đại
Chương 67
Trò Chơi Tình Ái
Chương 75
Chung Phòng Cách Vách

Chương 75
Cách Một Khoảng Sân

FULL
Tổng Tài Ngược Kiều Thê

Chương 46
Chuyện Tình 4000 Năm
Chương 38
Điều Tuyệt Vời Nhất Là Khi Anh Đến
Chương 49
Xuyên Tới Nữ Tôn Nuôi Bốn Chồng
Chương 64
Thiếu Gia Trong Lời Đồn

Chương 45
Tiểu Tình Nhân
Chương 28
Hũ Giấm Nhà Yến Nhi

Chương 71
Hoá Ra Yêu Cậu Lâu Như Vậy

Chương 52
Y Tá Nhỏ Của Tổng Tài Tàn Tật
Chương 62
Vương Phi Tiểu Bổ Khoái
Chương 73