Truyện Tiên Hiệp

Vô Thượng Thần Đế

Chương 5134
Quang Âm Chi Ngoại
Chương 2156
Tu La Thiên Đế

Chương 3448
Tiên Giả

Chương 1591
Nhân Đạo Đại Thánh
Chương 2634
Mở Đầu Nữ Đế Làm Chính Cung

Chương 494
Vạn Đạo Long Hoàng
Chương 806
Vũ Thần Chúa Tể
Chương 5916
Vạn Cổ Đế Tế
Chương 2763
Cửu Tinh Bá Thể Quyết

Chương 8644
Vạn Cổ Đệ Nhất Con Rể

Chương 2311
Vạn Cổ Thần Đế

Chương 8498
Vạn Cổ Tà Đế

FULL
Kiếm Phá Thương Khung
Chương 752
Đan Hoàng Võ Đế

FULL
Siêu Thần Yêu Nghiệt

FULL
Tạo Hóa Chi Vương

FULL
Hồn Chủ

FULL
Trường Ương

Chương 2
Thần Đạo Đế Tôn

FULL
Cẩm Tú Nông Môn Tiểu Phúc Nữ

Chương 4
Quỷ Bí Chi Chủ 2: Túc Mệnh Chi Hoàn
Chương 300
Long Phù

FULL