Truyện Kiếm Hiệp

Xích Quỷ Truyền Thừa

Chương 59
Yêu Vì Tính Phúc

Chương 105
Bắc Tống Nhàn Vương

Chương 249
Đạo Thống Vô Nhất

Chương 14
Huyết Hận Phi Ưng

Chương 94
Nhất Mộng Tình Ca

Chương 9
Thiên Hồn Đại Lục

Chương 49
Ta Có Rất Nhiều Sư Phụ
Chương 10
Sư Huynh, Help Me!!!

Chương 33
Thức Tỉnh Luân Hồi Nhãn
Chương 135
Bảy Thanh Hung Giản
Chương 129
Thất Nguyệt

Chương 1
Vô Song Chi Chủ
Chương 154
Điều Tiếu Lệnh

Chương 3
Hệ Thống Toàn Năng Hóa

Chương 106
Nhị Thứ Nguyên Chưởng Khống Giả

Chương 382
Trận Chiến Huyền Trân

Chương 22
Bần Tăng

FULL
Chánh Tà Lưỡng Đạo

Chương 86