Truyện Dị Năng

Mỹ Nhân Sao Chổi

Chương 43
Xuyên Đến Mạt Thế Bảo Vệ Anh
Chương 168
Món Nợ Bất Tận
Chương 11
Thâm Không Bỉ Ngạn
Chương 62
Quỷ Còn Ngán Tôi

Chương 55
Cự Long Thức Tỉnh
Chương 370
Mạt Thế Chi Mộc Hệ Chi Phối Giả
Chương 25
Xuyên Thành Nữ Alpha Lúc Sau
Chương 10
Xuyên Thành Cô Vợ Cực Phẩm Thập Niên 70
Chương 108
Mạt Thế Chi An Nhiên Hữu Dạng

FULL
Lịch Sử Tiến Hóa Của Thầy Bói
Chương 77
Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới
FULL
Thiên Đường Luân Hồi

Chương 12
Huyết Thần Lộ
Chương 137
Đạo Mộ Bút Ký Chi Chung Cực Sứ Mệnh
Chương 105
Khoa Học Và Tu Luyện

Chương 74
Diệt Nhân

Chương 155
Quân Đoàn Dị Năng

Chương 57
Khi Tận Thế Giáng Lâm

Chương 69