Truyện Dị Năng

Mệnh Phú Quý Trời Sinh
Chương 112
Cứu Vớt Thần Tượng Hết Thời
Chương 58
Quân Hôn Nịch Sủng

Chương 90
Thiếu Niên Tự Kỷ Lao Vào Mạt Thế
Chương 18
Mạt Thế Trọng Sinh Chi Độc Sủng
Chương 61
Tôi Bỏ Chạy Sau Khi Ngược Bốn Tên Tra Công
Chương 136
Độ Thiện Cảm Hôn Nhân

Chương 38
Xuyên Nhanh: Tích Trữ Công Đức

Chương 237
Thánh Địa Vùi Thây
Chương 47
Hôm Nay Ngươi Nói Dối Sao
Chương 17
Xuyên Thành Nữ Phụ Thánh Mẫu Ở Mạt Thế
Chương 31
Vô Thường Nhân Sinh

Chương 63
Cháu Gái Của Siêu Sao

Chương 52
Liên Minh Quái Vật Biển

Chương 34
Sau Khi Bạch Nguyệt Quang Tìm Đường Chết Thì Xuyên Về Rồi
Chương 26