Truyện Trọng Sinh

Tiểu Ngây Thơ Nổi Loạn

Chương 40
Mười Năm Về Sau

FULL
Chân Mệnh Hoàng Hậu

Chương 75
Kế Phi Thượng Vị Công Lược
Chương 120
Cạnh Kiếm Chi Phong

FULL
Xiềng Xích Yêu Thương
FULL
Lời Nói Dối

FULL
Nữ Phụ Báo Thù

FULL
Phu Nhân Ngươi Hảo Bình Tĩnh!

FULL
Lần Nữa Lên Đỉnh Cao

Chương 19
Tra Công Muốn Tái Hôn Với Tôi

FULL
Nàng Phi Chuyên Sủng Của Vương Gia Ngốc
FULL
Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh
FULL
Phúc Trạch Hữu Dư

FULL
Chân Thành Thâm Tình

FULL