Truyện Cổ Đại

Lạn Kha Kì Duyên

Chương 667
Nam Chính Câu Dẫn Ta
Chương 94
Sau Khi Dưỡng Thành Đại Nông Hộ

Chương 88
Sau Khi Ta Bị Sư Huynh Chứng Đạo
Chương 105
Đạo Trưởng, Em Có Thơm Không?
Chương 14
Làm Hoàng Đế Khó Lắm

Chương 96
Mưu Đoạt Phượng Ấn
Chương 129
Muôn Hoa Trên Gấm

Chương 180
Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

FULL
Đại Kiếp Chủ

Chương 1964
Kính Vị Tình Thương

Chương 261
Nghịch Thiên Chi Nữ Kiều Ngạo
Chương 254
Tiểu Phu Lang Ngoan Ngoãn
Chương 83
Hoàng Thành Có Bảo Châu

Chương 129
Không Có Ta Hắn Sẽ Sát Sinh
FULL