Truyện Cổ Đại

Phương Pháp Công Lược Nam Phụ Bệnh Kiều
Chương 10
Chồng Sói

Chương 31
Vọng Xuân Sơn

Chương 75
Tứ Thời Điềm Viện
Chương 9
Đốc Chủ Có Bệnh
Chương 77
Bình Dương Công Chúa
Chương 74
Trùng Sinh Làm Ruộng Hằng Ngày
Chương 17
Phế Đế Vi Phi
Chương 100
Bệnh Mỹ Nhân Không Làm Thế Thân
Chương 152
Nghìn Kiếp Nguyện Yêu Nàng
Chương 179
Hòa Li Được Chưa?

Chương 54
Ăn Vụng Dưới Miệng Sói

Chương 38
Sủng Thê Có Độc

Chương 21
Phúc Hắc Mẫu Thân Long Phượng Nhi Nữ
Chương 195
Ảnh Thành Đôi

Chương 16
Xuyên Nhanh: Mỹ Nhân Có Độc
Chương 80
Đích Phi Sách

Chương 177
Cẩm Đường Xuân

Chương 148