Thông tin truyện

Hệ Thống Ngược Tra Nam

Hệ Thống Ngược Tra Nam

Tác giả:

Nguồn:

Sưu tầm

Trạng thái:

Đang cập nhật
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Giới thiệu

Một hệ thống đánh số 0201 trói định cùng với một túc chủ để đi làm nhiệm vụ.

Bạch Nguyệt từ đó có thể trải qua muôn ngàn nhân sinh, xuyên đến vô số thế giới, cũng tiếp xúc vô số loại người,…mà mục đích cuối cùng chính là hoàn thành nhiệm vụ hệ thống giao cho để thu được tích phân tương ứng.

Nhưng đến một ngày Bạch Nguyệt nổi loạn, tuy không phạm quy và ảnh hưởng đến kết quả nhiệm vụ được giao nhưng cô làm theo ý mình, hệ thống từ chống đối dần dần chấp nhận...

Đến cuối cùng thế giới nào dành cho cô, hệ thống im lặng.

Danh sách chương

Bình luận truyện